ஜப்பான் TELECOM Cert

சுருக்கமான அறிமுகம்

ரேடியோ சட்டத்திற்கு குறிப்பிட்ட வானொலி உபகரணங்களின் மாதிரி ஒப்புதல் (அதாவது தொழில்நுட்ப இணக்க சான்றிதழ்) தேவைப்படுகிறது. சான்றிதழ் கட்டாயமானது மற்றும் சான்றிதழ் அமைப்பு என்பது நியமிக்கப்பட்ட வானொலி உபகரணங்கள் பகுதியில் MIC ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதிவு செய்யப்பட்ட சான்றிதழ் அமைப்பாகும். டெலெக் (டெலிகாம் பொறியியல் மையம்) முக்கியமானது ஜப்பானில் ரேடியோ உபகரணங்கள் இணக்க சான்றிதழின் பதிவு செய்யப்பட்ட சான்றிதழ் அமைப்பு.

telecom

<a href = ''> 客服 a>
<a href = 'https: //en.live800.com'> நேரடி அரட்டை a>