ரஷ்ய GOST-R Cert

சுருக்கமான அறிமுகம்

GOST சான்றிதழ் என்பது சந்தை அணுகலுக்கான கட்டாய பாதுகாப்பு சான்றிதழாகும், மேலும் ரஷ்யா போன்ற சிஸ் நாடுகளில் சந்தைகளைத் திறந்து நுழைய உற்பத்தியாளர்களுக்கான பாஸ்போர்ட்டாக இது கருதப்படுகிறது.

GOST

<a href = ''> 客服 a>
<a href = 'https: //en.live800.com'> நேரடி அரட்டை a>