சீனாவில் சப்ளையர் மேலாண்மை

சீன சப்ளையர்களின் இந்தப் பிரச்சனைகளைப் பற்றி நீங்கள் இன்னும் கவலைப்படுகிறீர்களா?

Supplier management in China

அன்போடெக் தொழில்நுட்பத்தைத் தேர்வுசெய்க, சிக்கலை நீக்குவதற்கான 5 நன்மைகள்

01. பயிற்சி: பல்வேறு நாடுகளுக்கு தயாரிப்புகளின் இலக்கு ஒழுங்குமுறை தேவைகளை சப்ளையர்களுக்கு வழங்குதல்.

02. பொருள் மேலாண்மை: பொருள் கொள்முதல் தரநிலைகளை உருவாக்குதல் மற்றும் பொருள் ஆதாரங்களைக் கட்டுப்படுத்துதல்.

03. முடிக்கப்பட்ட பொருட்களின் மாதிரி ஆய்வு: முடிக்கப்பட்ட பொருட்களின் மாதிரி ஆய்வு, சரியான நேரத்தில் கருத்து மற்றும் கண்டறியப்பட்ட தர சிக்கல்களுக்கு சிகிச்சை.

04. மேம்பாடு: தயாரிப்பு வடிவமைப்பிற்கான மேம்பாட்டு பரிந்துரைகளை வழங்க.

05. ஏற்பு: வாடிக்கையாளரின் நம்பகத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப ஏற்பு மேற்கொள்ளப்படும்.